Paul van Tiggelen

Manager RAP
Als manager van de afdeling RAP bij IJK, onderdeel van Driessen Groep, is Paul verantwoordelijk voor alle aspecten van het digitale kennissysteem RAP. Vanuit zijn rechtspositionele achtergrond is hij verantwoordelijk dat RAP te allen tijde de juiste en actuele informatie bevat.

Meer artikelen van Paul van Tiggelen