Artikel   |  dinsdag 23 oktober 2018
936 × gelezen

Digitale transformatie blijkt grote uitdaging


In Nederland bevindt 90 procent van de bedrijven zich momenteel in een digitale transformatie. De uitdagingen daarbij blijven hoog. De populairste bronnen voor werving zijn vacaturebanken en interne recruitment. Zo blijkt onder andere uit het onderzoek ‘Future Culture: Building a Culture of Innovation in the Age of Digital Transformation’ van Cornerstone OnDemand en IDC.

De grootste belemmering voor de digitale transformatie in Nederland is voor het tweede opeenvolgende jaar culturele weerstand tegen verandering (38 procent, tegen 37 procent in 2017). Positief is dat veel drempels in Nederland lager liggen dan in de rest van Europa. Het gaat dan onder meer om te weinig visie bij de leiding, het niet kunnen vinden van het juiste talent of de goede vaardigheden en tekort kennis om doelen te halen. Uit het onderzoek blijkt dat de huidige uitdagingen vooral liggen in het daadwerkelijk uitvoeren van digitale transformatieprojecten en minder in het formuleren en voorbereiden van plannen.

Vijf grootste digitale uitdagingen

De vijf meest genoemde uitdagingen wat betreft digitale transformatie in Nederland zijn:

  1. culturele weerstand tegen verandering (2018: 38%, 2017: 37%)
  2. gebrek aan beschikbare technologie (2018: 29%, 2017: 13%)
  3. te weinig financiële middelen (2018: 26%, 2017: 26%)
  4. legacy IT-systemen (2018: 25%, 2017: 31%)
  5. onvoldoende partners (2018: 24%, 2017: 9%).

Onvoldoende partners en te weinig beschikbare technologie

Vanwege de toekomst moeten Nederlandse bedrijven er volgens Cornerstone OnDemand en IDC op letten dat verouderde IT een belangrijke uitdaging blijft, maar dat er nieuwe uitdagingen aankomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om onvoldoende partners en een gebrek aan beschikbare technologie. Van dat laatste probleem is vooral sprake als bedrijven de stap maken van verkenning van digitale mogelijkheden naar de uitvoering. Wat opvalt is dat de percentages van de Nederlandse top vijf van uitdagingen dit jaar hoger zijn dan in andere Europese landen zoals Frankrijk en Duitsland.

Vacaturebanken en interne recruitment

Een andere belangrijke uitkomst uit het onderzoek is dat vacaturebanken en interne recruitment (beide 54 procent) in Nederland de belangrijkste bronnen zijn voor het aannemen van nieuw personeel. Maar voor een vierde van de Nederlandse organisaties zijn referenties een belangrijke bron voor recruitment. Daarmee is dat de minst genoemde bron.

Belangrijkste wervingscriteria

Vaardigheden (56 procent) en opleiding (45 procent) blijken de belangrijkste wervingscriteria te zijn. Ze worden gevolgd door probleemoplossend vermogen (38 procent). Cultural fit (de match tussen werkgever en sollicitant op basis van gedeelde drijfveren, waarden en motivatoren) heeft met 23 procent een wat kleinere rol in Nederland dan in de rest van Europa (27 procent).

Training on the job

De meest voorkomende vorm van training en ontwikkeling is in Nederland volgens het onderzoek met 53 procent ‘training on the job’. Traineeprogramma’s volgen op gepaste afstand. Maar 16 procent van de Nederlandse bedrijven gebruikt meer formele trainingsmethodes zoals MBA-programma’s.

Continu feedback

Het onderzoek toont verder aan dat organisaties met een constante stroom aan nieuwe producten en diensten waarschijnlijk continu feedback delen met hun werknemers. Dit komt in de plaats van het traditionele jaarlijkse functioneringsgesprek. Organisaties met een lagere innovatiegraad zetten vaker coaches of mentors in voor de ontwikkeling van hun werknemers.

Bron: HR Praktijk.nl

Deel deze pagina
Redactie
De redactie van Publiek Perspectief schrijft over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van HRM, management en salarisadministratie in de publieke sector.