Artikel   |  maandag 11 maart 2019
439 × gelezen

Een financieel gezonde gemeente: budgetteren met oog voor de burger


Bij gezond bestuur van gemeenten wordt al snel gekeken naar de financiële kengetallen. Het is de manier waarop toezichthouders beoordelen hoe het er financieel voor staat. Burgers kijken echter heel anders naar een gemeente. Die willen er vooral prettig wonen en werken. Tussen de financiële kengetallen en wat de burger prettig vindt, zit een grote discrepantie. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor niet-financiële managers door beleidsrijk te begroten en te denken vanuit wat de burger echt belangrijk vindt.

Totaalbeeld

Op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kun je zien hoe toezichthouders naar gemeenten in Nederland kijken. Met vijf financiële kengetallen houden ze de financiële gezondheid van Nederlandse gemeenten in de gaten. Het totaalbeeld is hierbij belangrijk. Daarbij gaat het er vooral om het kunnen inschatten of een gemeente aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

De basis voor financiële gezondheid, wordt gelegd in de diverse begrotingshoofdstukken van de gemeentelijke begroting. Die is goedgekeurd door de gemeenteraad en vervolgens wordt er gecontroleerd of alle uitgaven die worden gedaan voldoen aan het rechtmatigheidsprincipe en doelmatigheidsprincipe. Hierbij wordt echter onvoldoende gekeken naar wat burgers werkelijk raakt: Wordt het een prettigere gemeente om te wonen en werken? Worden de straten veiliger, de gezondheidszorg beter, is onderwijs beter bereikbaar? Gaat de kwaliteit van sport en cultuur de gewenste kant op?

Beleidsdoelen

Financieel management lijkt vaak vooral over geld en het besteden van middelen te gaan, maar de centrale vraag bij budgetteren zou moeten zijn: hoe halen we de beleidsdoelen waar de burger ons op mag afrekenen? En dat zijn nadrukkelijk geen financiële doelen, maar doelen die de burgers en bedrijven in de gemeente aan het hart gaan.

Door beleidsrijk te budgetteren komt een gemeente dichter bij de burger te staan. Hierbij gaat het niet alleen om efficiënte besteding van geld, maar vooral om de prestaties. De effecten in Output (direct meetbaar) en Outcome (op termijn meetbaar) moeten leidend zijn bij de beoordeling van gezond bestuur.

Direct aan de slag

Wil je leren hoe je kunt budgetteren vanuit het beleid van jouw gemeentelijke organisatie of team en kunt bijdragen aan een financieel gezonde gemeente? Driessen Opleidingen organiseert de tweedaagse training Finance voor non-financials op 16 mei of 19 november 2019.

Deze blog is geschreven door Hinrich Slobbe, trainer van de tweedaagse training Finance voor non-financials.

Deel deze pagina
Redactie
De redactie van Publiek Perspectief schrijft over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van HRM, management en salarisadministratie in de publieke sector.