Afscheid nemen als goed werkgever

Wij zijn ervan overtuigd dat een medewerker zich binnen een organisatie uitstekend kan ontwikkelen, mits er sprake is van een voldoende open relatie. Wanneer er verstoring is in deze relatie, is goed afscheid nemen een goede optie. Echter wordt deze optie vaak gezien als een erg moeilijke optie. 

In 2018 hebben we vier succesvolle bijeenkomsten gehouden over het mobiliteitsdienstverband. Ook in 2019 gaan we opnieuw vier inhoudelijke bijeenkomsten verzorgen over mobiliteit in zijn algemeenheid en het mobiliteitsdienstverband in het bijzonder. Daarbij zoomen we dit keer in op de volgende vragen: 

* Hoe krijg ik mijn medewerker(s) in beweging? 
* Hoe doorbreek ik aanwezige weerstand? 
* Hoe neem ik als goed werkgever, in verbinding, afscheid van een medewerker? 
* Wat zijn de voor- en nadelen van een mobiliteitsdienstverband? 

Wat kunt u verwachten? 
Tijdens de bijeenkomst kijken we naar de cruciale fases in het ‘in beweging krijgen en houden van medewerkers’. Daarbij behandelen we items als: 

* Het achterhalen van percepties, waarden, belemmerende en bevorderende overtuigingen van uzelf en de ander in relatie tot mobiliteit en mobiliteitsdienstverbanden; 
* Het doen van een goede oproep om de ander, vanuit verbinding, te bewegen; 
* Het (h)erkennen en ombuigen van weerstand; 
* Het vergroten van kennis en inzicht rondom mobiliteit en mobiliteitsdienstverbanden.

Aanmelden
klik hier om u aan te melden

Volg ons op:
Publiek Perspectief is een initiatief van Driessen Groep