Artikel   |  maandag 16 oktober 2017
2184 × gelezen

Het regeerakkoord: vervanging van de wet DBA


opdrachtgeversverklaring

Dinsdag 10 oktober onthulde kabinet-Rutte lll het regeerakkoord. Hieruit blijkt dat de wet DBA wordt vervangen. Hoe de vervangende regeling er in grote lijnen uit komt te zien is bekend. De wet DBA gaat plaats maken voor de opdrachtgeversverklaring. Daarnaast wordt er een minimum uurtarief in het leven geroepen en wordt een tarief vastgesteld van 75 euro waarboven sprake is van een opt out.

Om vast te stellen wat voor soort arbeidsrelatie men met elkaar aangaat, zijn er in de nieuwe regeling drie punten waarop gelet moet worden. Dit zijn de duur van de opdracht, het overeengekomen uurtarief en de aard van de opdracht (reguliere of niet-reguliere bedrijfsactiviteiten).

Minimum uurtarief

Het exacte bedrag van het minimum uurtarief moet nog worden vastgesteld, maar dit ligt tussen de 15 en 18 euro. Bij een uurtarief dat lager is dan het minimum uurtarief komt er altijd een arbeidsovereenkomst tot stand als het gaat om het uitvoeren van reguliere bedrijfsactiviteiten. Dit gebeurt ook als de opdracht niet-reguliere bedrijfsactiviteiten betreft en ten minste drie maanden duurt

Opt out

Wanneer het uurtarief van de zzp’er hoger ligt dan 75 euro is er een opt out mogelijkheid. Dit houdt in dat ervoor gekozen kan worden geen loonheffingen e.d. af te dragen. In dat geval moet er sprake zijn van niet-reguliere werkzaamheden óf wanneer dat wel het geval is de opdracht korter dan 12 maanden duren.

Opdrachtgeversverklaring

Wanneer er tussen het minimum en het maximum tarief gewerkt wordt, kan de opdrachtgever een opdrachtgeversverklaring verkrijgen door via een webmodule een vragenlijst te doorlopen. Hieruit moet blijken of er sprake is van een zuivere zzp opdracht of dat de arbeidsrelatie geclassificeerd moet worden als een arbeidsovereenkomst.

In de praktijk

Dat er nieuwe plannen zijn is duidelijk. Maar hoe de praktijk er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Daarvoor moeten eerst de details van de regeling nog uitgewerkt worden. Zodra het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt, is daar meer over te zeggen. Vooralsnog is bijvoorbeeld niet bekend hoe situaties waarin niet gewerkt wordt met een uurtarief moeten worden beoordeeld, zoals wanneer er sprake is van een vast bedrag. Daarnaast moet het onderscheid tussen reguliere en niet-reguliere werkzaamheden duidelijker uitgewerkt worden. Normaliter lijkt er al snel sprake te zijn van reguliere werkzaamheden. Ook de inhoud van de webmodule en de manier waarop deze toetst is niet bekend. Al met al is er in dit stadium nog veel onduidelijkheid over de nieuwe regeling. De politiek zal hier de komende tijd invulling aan moet geven.

Deel deze pagina
Monique Giepmans
Als adviseur Professionals is Monique het aanspreekpunt binnen Driessen ten aanzien van de dienstverlening ZZP-contractmanagement. Daarnaast is ze specialist op het gebied van de wet DBA in samenhang met rechtmatige inhuur van Professionals.
Meer van deze auteur