Over Verzuim

Het ziekteverzuimpercentage in Nederland ligt rond de 3,7 procent. In de overheid, onderwijs, zorg & welzijn ligt dit percentage gemiddeld hoger dan in andere sectoren. Daarom blijft dit voor HRM een belangrijk thema. Zeker als je je bedenkt dat zeker een kwart direct te relateren is aan het werk.

Populaire onderwerpen

Laatste nieuws over Verzuim