Artikel   |  maandag 9 november 2009

Verplichting afleggen zelfde eed of belofte


Bij het aanvaarden van een baan bij de overheid is de ambtenaar verplicht een eed of belofte af te leggen. Echter, binnen de overheid zijn er verschillende varianten van de eed en belofte. De bewoordingen hiervan waren voorheen alleen wettelijk vastgelegd voor rijksambtenaren en politiemensen en niet voor gemeenten en provincies. De tweede Kamer wil dat de bewoordingen van de eed en belofte nu ook voor gemeenten en provincies vast komt te liggen. Bovendien moet dit dezelfde eed zijn als bij het rijk en de politie.  

Afleggen ambtseed of ambtsbelofte

Met een eed of belofte beloven ambtenaren dat zij hun werk goed zullen doen. Het verschil tussen de eed en de belofte is voornamelijk een religieus verschil. Bij een eed zweert men op de Bijbel en God en bij de belofte niet. Het letterlijke verschil zit hem vooral in de laatste zin van de eed of belofte. Bij de eed is dit namelijk: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!” en bij de belofte: “Dat verklaar en beloof ik!”.

HRM Kennissysteem RAP voor de overheid

Als HRM-afdeling of medewerker altijd antwoord krijgen op HRM-vragen? HRM-kennissysteem RAP geeft medewerkers digitaal inzicht in arbeidsvoorwaarden en aanvullende lokale regelingen. Kijk op www.ijk.nl voor meer informatie.

 

Deel deze pagina
Consultancy
Meer van deze auteur