|  dinsdag 16 januari 2018
1551 × gelezen

Verschuiving salaris & arbeidsvoorwaarden en e-HRM


personeelstekort zorg

Salaris & arbeidsvoorwaarden is traditiegetrouw een onderdeel van HRM. Het is een onderwerp dat nauw verweven is met alle andere thema’s die spelen binnen HRM. Binnen het thema zien we een verschuiving ontstaan. Waar eerder de focus lag op digitalisering, is dit inmiddels een domein geworden van e-HRM experts en richt HRM zich meer op salarishuizen en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bijna alle organisaties hebben de basis op orde

Een tijdige en juiste betaling van het salaris is in bijna alle organisaties in de publieke sector een vanzelfsprekendheid (91%). Ook hebben bijna alle medewerkers altijd en overal inzicht in hun arbeidsvoorwaarden (79%). Opvallend is dat het afgelopen jaar de percentages zijn gestegen in alle sectoren behalve cultuur.

Deskundigheid aanwezig, maar ruimte voor verbetering

Deskundigheid op het gebied van salaris & arbeidsvoorwaarden is op veel plekken intern aanwezig als je het de HR-manager vraagt (87%). De bestuurder denkt hier met 49% duidelijk anders over. Toch ontvangt 59% van de bestuurders managementinformatie over salaris en arbeidvoorwaarden. Volgens HR-managers ligt het percentage met 75% wel wat hoger. Het onderbouwen van salaris en arbeidsvoorwaarden op basis van managementinformatie komt in 40% van de organisaties niet voor.

E-HRM onderschat?

Het is 2017. Is de ‘e’ van e-HRM inmiddels verworden tot een pleonasme? Digitalisering en automatisering zijn op veel deelgebieden gemeengoed geworden. Uit de HRM Barometer van vorig jaar bleek al dat e-HRM voor slechts 2% het belangrijkste focusgebied is. De verschillen in resultaten met vorig jaar zijn klein. Ondanks dat de toegevoegde waarde van e-HRM buiten kijf staat, zien we wel verschillen per sector.

In de overheid is de meerderheid van de HRM’ers ervan overtuigd dat ze zich door e-HRM meer kunnen focussen op strategische vraagstukken. Slechts 10% denkt van niet, de rest twijfelt en 31% denkt dat het nut wordt onderschat. De respondenten in andere sectoren denken in mindere mate dat het nut van e-HRM wordt onderschat en dat ze zich door e-HRM meer kunnen focussen op strategische vraagstukken. Als we verder inzoomen op de resultaten en dit uitsplitsen naar functie, dan denkt slechts 17% van de bestuurders dat HRM het nut van e-HRM onderschat en 29% kan zich door e-HRM meer focussen op strategische vraagstukken. Dit percentage is weliswaar lager dan bij de andere groepen, maar voor een bestuurder is HRM ook geen primaire taak.

Medewerkers zijn meer tevreden over hun salaris en arbeidsvoorwaarden dan HRM denkt

Slechts 18% van de HRM’ers denkt dat medewerkers in hun organisatie niet tevreden zijn over hun salaris & arbeidsvoorwaarden. 48% denkt van wel en de rest weet het niet. Onder medewerkers ligt dit percentage hoger. Maar liefst 54% is tevreden over zijn salaris. Toch is 22% dit niet. Desondanks zijn medewerkers, meer dan HRM, van mening dat er grote salarisverschillen zijn in organisaties. Het opvallende is de combinatie, omdat de tevredenheid over salaris vaak causaliteit vertoont met hoe het salaris is in verhouding tot anderen. Blijkbaar vinden de meeste medewerkers de grote verschillen gerechtvaardigd.

Van baan wisselen voor salaris & arbeidsvoorwaarden lijkt onlogisch voor veel medewerkers. Ze zijn duidelijk niet overtuigd elders meer te verdienen. Alleen de cultuursector wijkt af. Daar denken medewerkers overwegend dat ze bij een andere organisatie betere salaris en arbeidsvoorwaarden krijgen. In de overheid is de individualisering van arbeidsvoorwaarden in een nieuwe fase beland met het Individueel Keuzebudget. Medewerkers zijn hier duidelijk minder tevreden over dan HRM’ers. Slechts 22% ziet dit als een verbetering. HRM is hier met 56% duidelijk positiever over.

Opleidingsbudget wordt niet als arbeidsvoorwaarde ervaren door medewerkers
De verschillen zijn groot als we medewerkers en HRM vragen naar het opleidingsbudget. HRM ziet dit als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket (66%), medewerkers met 33% duidelijk niet. Ligt hier een kans voor HRM als het gaat over opleiding en ontwikkeling van medewerkers?

Onderzoek Kantar TNS
Dit artikel is gebaseerd op een representatief landelijk onderzoek onder werkenden in de publieke sector (n=584) en (mede) verantwoordelijken en beïnvloeders op HRM in de publieke sector (n=887). Het onderzoek is uitgevoerd door Kantar TNS.

Wilt u meer lezen? Het volledige onderzoek staat in de HRM Barometer. Een publicatie met meer dan 100 pagina’s toegespitst op de belangrijkste HRM trends & ontwikkelingen voor overheid, onderwijs, zorg & welzijn en cultuur. Vraag de HRM Barometer 2017-2018 kosteloos aan via https://www.driessen.nl/hrmbarometer.

Deel deze pagina