Whitepaper   |  woensdag 6 januari 2016
1619 × gelezen

Generatiepact: Maatwerk voor jong en oud


Het Generatiepact moet bijdragen aan goed werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers, succesvolle herplaatsing van medewerkers en kansen voor de instroom van jongere medewerkers in de organisatie. Door bezuiniging en inkrimping dreigt de arbeidsmarkt tot stilstand te komen.

Het Generatiepact kan op verschillende manier worden vormgegeven. Er zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden worden door zowel het ABP als de Belastingdienst op elkaar afgestemd.

E zijn een aantal kaders vastgesteld waarbinnen gemeenten vrij zijn om uitvoering te geven aan het Generatiepact. In de whitepaper lichten we deze toe. Ook geven we enkele voorbeelden van verschillende vormen.

Tot slot geven we enkele overwegingen en een stappenplan mee. Deze helpen om te bekijken of het Generatiepact daadwerkelijk een oplossing is voor uw organisatie.

Deel deze pagina