Whitepaper   |  maandag 11 februari 2019
3078 × gelezen

Whitepaper ‘Lerarentekort in het po, vo en mbo’


Weinig afgestudeerden, een hoog verzuimpercentage en vergrijzing leiden tot een toenemend lerarentekort. Zowel in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, als het middelbaar beroepsonderwijs. Voor HRM, directie en bestuur is het daarom een grote uitdaging om iedere dag een leerkracht voor de klas te krijgen. 

Al jaren wordt er gesproken over het lerarentekort. Daarnaast is ook de uitval van startende leraren opvallend hoog. Scholen hebben hierdoor in sommige regio’s steeds meer moeite om leraren te vinden voor de zogeheten tekortvakken.

Actuele en verwachte situatie op de onderwijsarbeidsmarkt

In deze whitepaper wordt beknopt de actuele en verwachte situatie op de onderwijsarbeidsmarkt binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs beschreven. Ook blikken we terug op de ontwikkelingen omtrent het lerarentekort in de afgelopen jaren en kijken we naar de maatregelen die genomen zijn om het lerarentekort terug te dringen. Daarnaast gaan we in op de opmerkelijk grote uitval van startende leraren en worden aanbevelingen gedaan om het tekort terug te dringen.

Vraag de whitepaper kosteloos aan

Vraag via onderstaand formulier deze whitepaper van 21 pagina’s kosteloos aan en lees alles over:

  • Ontwikkeling op de onderwijsarbeidsmarkt.
  • Het lerarentekort en de uitval onder startende leraren.
  • Geslaagde én mislukte initiatieven, onder andere vanuit het ministerie OCW.
  • Concrete aanbevelingen omtrent recruitment, werving & selectie en trainingsbehoefte.
Deel deze pagina