Whitepaper   |  donderdag 11 januari 2018
2447 × gelezen

Lerarentekort in het po, vo en mbo


Weinig afgestudeerden, een hoog verzuimpercentage en vergrijzing leiden tot een toenemend lerarentekort. Zowel in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, als het middelbaar beroepsonderwijs. Voor HRM, directie en bestuur is het daarom een grote uitdaging om iedere dag een leerkracht voor de klas te krijgen. 

Arbeidsmarkt onderwijs

In deze whitepaper leest u de actuele en verwachte situatie op de onderwijsarbeidsmarkt in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook blikken we terug op de ontwikkelingen en genomen maatregelen omtrent het lerarentekort in de afgelopen jaren. Dit wordt gecombineerd met een analyse van het opmerkelijk grote uitval van startende leerkrachten in het po, vo en mbo. Zo krijgt u een totaalbeeld van de arbeidsmarkt in het onderwijs. Zowel nu als in de toekomst. Tenslotte krijgt u aanbevelingen om de tekorten aan te pakken.

Deel deze pagina