Artikel   |  dinsdag 6 december 2016
2488 × gelezen

Van ziekteverzuimbeleid naar een breder gezondheidsmanagement


betrokkenheid

Voor de HRM’er is het een droom: medewerkers die nooit meer ziek zijn. Meer productiviteit, minder kosten aan begeleiding, minder vervangingskosten en minder kosten voor verzekering van de WGA. En per saldo minder loonkosten. Je kunt immers met minder medewerkers hetzelfde werk doen. Maar we zijn (gelukkig) geen robots en hebben menselijke aardigheden en eigenaardigheden. Een daarvan is dat we ziek kunnen worden: ons lichaam en/of onze geest geven aan dat er een herstelproces op gang moet komen.

Zowel vanuit goed werkgeverschap als vanuit financiële overwegingen zijn organisaties gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Het voorkomen en aanpakken van het ziekteverzuim zijn daarom van oudsher belangrijk voor werkgevers. Door voortschrijdend inzicht van organisaties én de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter in 2002, hebben we een verschuiving gezien van beheer naar preventie. Het klassieke ziekteverzuimprotocol bestaat nog steeds, maar organisaties zijn steeds meer gefocust op het voorkomen van verzuim en het kijken naar wat medewerkers nog wél kunnen nadat ze zich ziek hebben gemeld.

Succesvol invoeren gezondheidsmanagement

Gezondheidsmanagement richt zich op het hele pakket aan instrumenten die de gezondheid van de medewerker beïnvloeden. Denk daarbij aan ziekteverzuim, Arbo, psychosociale arbeidsbelasting en vitaliteit. Wij zien in organisaties vaak dat zij wel veel instrumenten inzetten die te maken hebben met gezondheid, welzijn en veiligheid van hun medewerkers, maar dat de samenhang ontbreekt. Gezondheidsmanagement gaat uit van een heldere visie op gezondheid en de rol van de organisatie én de medewerker hierin. Daarna worden de diverse instrumenten en hun onderlinge samenhang in beeld gebracht. Om gezondheidsmanagement succesvol in te voeren is een aantal zaken van belang:

  • Het wordt gedragen door de top van de organisatie
    Gezondheidsmanagement en de doelstellingen ervan worden geformuleerd, omarmd en uitgedragen door de top van de organisatie. De voorbeeldfunctie die zij hebben zal hierin ook uitgestraald moeten worden.
  • Inzicht in de resultaten met behulp van een nulmeting
    Om te weten of inspanningen succes hebben, zal de uitgangssituatie in beeld gebracht moeten worden. Ziekteverzuimcijfers en gegevens uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek, die betrekking hebben op Arbo, zijn hiervoor goed bruikbaar.
  • Formeer een breed samengestelde werkgroep
    Gezondheid gaat de hele organisatie aan en vroegtijdig betrekken van alle betrokkenen bevordert een groot draagvlak. Denk hierbij aan een werkgroep met vertegenwoordigers van OR/medewerkers, MT en HR.

 

Gezondheidsmanagement is niet alleen een uiting van goed werkgeverschap, maar het levert ook nog wat op. Uit onderzoek van John Griffith naar de effecten van integrale gezondheidsmanagementprogramma’s (2008) blijkt dat de return on investment hiervan 1 op 3,5 is. Laat medewerkers bewegen Vanaf 2012 zijn er alarmerende berichten over de negatieve effecten van langdurig zitten. Tegenwoordig horen we zelfs ‘zitten is het nieuwe roken’. Uit onderzoek van Van der Ploeg van de VU blijkt dat wie gemiddeld 8 of 9 uur per dag zit, 15% meer kans heeft om vroegtijdig te sterven. Bij 11 of meer uur per dag loopt dit percentage op naar 40%. Dat geldt zelfs wanneer je het langdurig zitten compenseert door ’s avonds na het werk een uur te gaan sporten. Met andere woorden, hier valt veel winst te behalen voor organisaties. Eind 2015 is er een ander onderzoek verschenen (van Pulsford en Hillsdon van de University of Exeter in samenwerking met het University College London) waaruit blijkt dat niet alleen zitten de boosdoener is, maar elke statische houding waarbij de energiebesteding laag is. Hier valt, volgens deze definitie, dus ook staan onder. We moeten dus meer bewegen; fysieke activiteiten zijn goed voor ons, ook op het werk.

Gratis publicatie HRM Barometer

Meer lezen? Het volledige artikel staat in de HRM Barometer. Een publicatie met meer dan 100 pagina’s toegespitst op de belangrijkste HRM trends & ontwikkelingen voor overheid, onderwijs, zorg & welzijn en cultuur. Vraag de HRM Barometer 2016-2017 kosteloos op via www.driessen.nl/hrmbarometer.

Deel deze pagina
Wendy Springvloet
Wendy Springvloet is werkzaam bij Driessen als HRM-consultant.
Meer van deze auteur